[1]
E. S. Nasution, F. Nasution, T. R. Harahap, E. E. Tambunan, dan A. P. Siregar, “Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Pada Guru-guru SMA Negeri 6 Padangsidimpuan Dalam Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru”, Jurnal KALANDRA, vol. 2, no. 4, hlm. 145–152, Jul 2023.