Isda, M. N., A. Azzahwantara, R. S. Alvi, P. S. Fransisco, O. A. Ronald, A. Permata, L. A. A. K. W. Priyadika, M. Hanum, C. O. Fibrianti, dan I. Fariza. “Sosialisasi Pembuatan Lembar Kerja Peserta Didik Menggunakan Aplikasi Wizer.Me Di MTs/MA Al-Karim Desa Sari Galuh”. KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 3, no. 1, Januari 2024, hlm. 36-43, doi:10.55266/jurnalkalandra.v3i1.328.